Tilstandsvurdering af filterposer

Få lavet en vurdering af tilstanden på dine filterposer. Vi har eget laboratorium, hvor vi kan teste på alle relevante parametre. Der kan ofte opnås store besparelser ved at optimere filterposer.

tilstandsvurdering af filterposer

Tilstandsvurdering af dine filterposer

Tilstandsvurdering af din filterpose kan være en stor hjælp i forhold til at kunne holde status på det filteranlæg man har og effektiviteten heraf.

Posens tilstand kan fortælle en del om hvordan filteret fungerer i forhold til temperatur, støvmængde, slitage, brister på poser og luftgennemgang. Dette er nogle af faktorerne der spiller ind i forhold til materialevalg, til filterposerne samt konstruktionen af dem.

Vi råder over et veludstyret laboratorium, hvor alle råvarer til produktionen gennemgår indgangskontrol. Kun godkendte varer frigives til produktion. Parametre der testes er f.eks. luftgennemgang, vægt, tykkelse, trækstyrke, rivestyrke, forlængelse og krympetest.

Tilstandsvurdering

Vi kan tilbyde tilstandsvurderinger, mikroskoperinger og undersøgelser af forskellige støv-arter.

PH-værdi af støvet og forskellige mediers støvbæreevne undersøges ligeledes efter behov. Til slut modtager I en rapport med vurdering af tilstanden og evt. en vurdering af restlevetiden.

Rapporten kan også rumme forslag til optimering af filtermediet, l forstærkninger af filterposerne, rensesystemet eller kurvene. 

Ved optimering af posefiltre kan vi stå for projektering og udførelse af ombygningen. Der kan ofte opnås store besparelser ved at optimere sit posefilter. Vi kan levere hele ombygningen og de dele der indgår heri.

tilstandsvurdering

Fordele ved en tilstandsvurdering fra Nomitec

  • Giver overblik over dit filters tilstand
  • Kan optimere driften af jeres filteranlæg
  • Kan oplyse om uhensigtsmæssigt slid
  • Kan bidrage til fejlfinding på poser samt anlæg

Skal vi lave en tilstandsvurdering af dine filterposer?

Kontakt os her for at høre mere om mulighederne