Mobilt filteranlæg

Nomitec har igennem mange år opbygget viden om filtrering. Denne viden har vi brugt til at udvikle et mobilt filteranlæg tilpasset de processer indenfor byggeri og bygnings-sanering, hvor meget støvede processer opstår

mobilt filteranlæg og miljøsuger

Mobilt filteranlæg til dig der ønsker fleksibilitet

Nomitec tilbyder mobile filteranlæg/miljøsugere til udsugningsopgaver i forbindelse med sandblæsning, bygnings-sanering eller anden støvende arbejdsproces. Efter fundet af miljøfarlige stoffer i byggeriet, har Nomitec konstrueret to standard mobile sugere med komplet filteranlæg indbygget.

Det mobile filteranlæg er perfekt hvis du ønsker en komplet filtrering hvor pladsen er trang eller hvis der er behov for at kunne flytte sit filter fra en byggeplads til en anden. Det mobile filteranlæg er kompakt, effektivt og minimerer udslip af skadelige partikler, så man undgår kontaminering af nær-området hvor man udfører sin opgave.

Fordele ved Nomitecs Mobile Miljøsugere

 • Kræver et minimum af plads
 • “Plug-and-play” setup
 • Absolutfiltrering med mulighed for tilkobling af mobilt kulfilter
 • Med optimeret rensesystem
 • Minimalt vedligehold
 • Hent datablad på Nomitec Mobil Miljøsuger
Mobilt filteranlæg modeller

Mobil miljøsuger set ovenfra

Skal vi hjælpe dig med et mobilt filteranlæg?

Så er du velkommen til at kontakte os for et snak om hvordan vi bedst kan hjælpe dig

Miljøsugere fra Nomitec

Nomitec tilbyder en mobil miljøsuger med kapacitet på 8.000 m3/h og en med 16.000 m3/h.

Mobilanlægget filtrerer i tre trin. Første trin er et selvrensende patronfilter, der består af 32 filterpatroner med optimeret rensesystem. Derefter kompaktfilter klasse F7 og til sidst HEPA H13.

Der er altså tale om en næsten fuldstændig filtrering af den bygning eller det rum der arbejdes i. Hvis der skal filtreres PCB (miljøfarligt stof anvendt i gummifuger), kobles et aktivt kulfilter på efter HEPA filteret.

Mobil miljøsuger set indefra

Nomitec’s Mobile filteranlæg leveres normalt med følgende setup

 • Filterhus, monteret med 32 stk. filterpatroner. Filterpatronerne renses med trykluft.
 • Rensningen styres af el-styring hvor man kan regulere renseintervaller og rensetid.
 • Filterpatroner skiftes gennem tag på trailer og kan skiftes
 • I plastposer for minimum kontaminering af nærmiljø.
 • Keglen under filterhuset er forsynet med transportsnegl og cellesluse til aflevering af støv. Poser med opsamlet støv placeres ude.
 • Kompaktfilter er forfilter til HEPA filter. Kompakfilter skiftes ved 250 pa differenstryk.
 • HEPA filter H13 renser til 99,95% MPPS. HEPA filter skiftes ved 600 pa differenstryk.
 • Filteranlægget er forsynet med en ventilator som ved 16.000 M3/h og 2150 omdr./min yder et tryk på 380 mmVS.
 • Tilkobling til filteranlæg og afgangs tilslutning foregår ved hjælp af Ø400 mm rør.
 • Afkast fra filteranlæg foregår gennem tag/vejrligsklap

Lignende løsninger fra Nomitec

Skal vi hjælpe dig med et mobilt filteranlæg?

Så er du velkommen til at kontakte os for et snak om hvordan vi bedst kan hjælpe dig