Kvalitet og miljø

Vi laver kvalitetsprodukter og for os er det vigtigt med et godt miljø. Det gælder både for kloden og vores medarbejdere. Derfor er vi ISO9001, ISO14001 og OHSAS 18001 certificeret

Kvalitet – ISO 9001

For at sikre kvalitet af såvel produkter som ydelser er Nomitec AS som eneste leverandør i branchen kvalitetscertificeret efter DS/ISO 9001.

Filterprodukter der er i kontakt med fødevarer, skal være fødevaregodkendte. Nomitec AS deltager derfor i Fødevarestyrelsens kontrolordning og har modtaget elite smiley’en.

foedevarestyrelse-kontrolrapport_99x32

ISO 9001 logo
  • At levere en ensartet kvalitet i overensstemmelse med specifikationer og aftaler med kunden
  • At organisationen arbejder disciplineret, er ordholden og bevarer troværdigheden over for kunder og kolleger

Miljø – ISO 14001

Nomitec AS leverer produkter til at beskytte miljøet, og det er meget vigtigt, at vor egen virksomhed tager hånd om miljøet. Derfor er vi certificeret efter DS/ISO 14001.

Vi sikrer os, at alle medarbejdere er deres miljøansvar bevidst.

ISO 14001 logo
  • Nomitec overholder gældende love på miljøområdet samt holder sine miljøpåvirkninger under gældende grænseværdier
  • Nomitec arbejder på at reducere ressourceforbruget overalt i virksomheden
  • Nomitec sikrer, at væsentlige spildprodukter bortskaffes gennem miljøbevidste aftagere med størst mulig genbrugsniveau
  • Nomitec gennemfører miljøkortlægning som dokumentation for at miljømål er nået og ligger til grund for nye målsætninger og mål

Arbejdsmiljø – OHSAS 18001

Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som medarbejderne arbejder under. Samtidig kan den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiske sundhed på længere sigt. Derfor er vi arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001.

ISO 18001 logo
  • Nomitec vil arbejde for at sundhed og trivsel på arbejdspladsen prioriteres, løbende forbedres og at medarbejderne er bevidste om at sikre et godt arbejdsmiljø for sig selv og andre
  • Nomitec vil løbende informere og inddrage medarbejderne i miljøforbedringer i såvel arbejdsmiljø som ressourcebegrænsende aktiviteter
  • Nomitec vil gennemføre en kortlægning af arbejdsmiljøpåvirkninger (APV) og farer samt løbende identifikation af arbejdsmiljøproblemer

Søger du en leverandør til din filterløsning?

Så er du velkommen til at kontakte os til en uformel snak om samarbejdsmuligheder